Template:PL/Requirements

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
Minimalna wersja serwera {{{1}}}
Minimalna wersja klienta {{{2}}}

Uwaga: Użycie tej funkcji wymaga zasobu posiadającego zadeklarowaną minimalną wersję w meta.xml w sekcji <min_mta_version>. Przykład: <min_mta_version server="{{{1}}}" client="{{{2}}}" />