User talk:Sebastian

From Multi Theft Auto: Wiki

Zapoznaj się proszę z dyskusją na stronie http://wiki.multitheftauto.com/wiki/Talk:PL/Serwery/ - dotyczy ona Twoich ostatnich zmian na polskiej częsci tej wiki --Wielebny 06:04, 11 September 2012 (UTC)