PL/Resource:Editor

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
Dialog-warning.png Uwaga: To hasło zostało stworzone przy użyciu translatora. Jeśli możesz i potrafisz - popraw je.

Edytor map MTA:SA pozwala na tworzenie map do trybów gry.

Uruchamianie

Aby uruchomić edytor, kliknij "Map editor" w menu głównym MTA.

Menu

Kiedy uruchomi nam się edytor ujrzymy dwa paski menu: główne menu u góry i menu elementów w lewym dolnym rogu.

Menu główne

 • Editor New.png Stwórz nową mapę.
 • Editor Open.png Otwórz istniejącą mapę.
 • Editor Save.png Zapisz mapę, nad którą pracujesz.
 • Editor Save as.png Zapisz mapę pod inną nazwą.
 • Editor Options.png Zmień ogólne ustawienia edytora mapy.
 • Editor Undo.png Cofnij ostatnią czynność.
 • Editor Redo.png Przywróć ostatnią czynność.
 • Editor Locations.png Zapisane lokalizacje ze świata gry. Edytor posiada wielką listę lokalizacji wnętrz San Andreas, ale można również dodawać własne lokalizacje do listy.
 • Editor Current elements.png Lista wszystkich elementów mapy (obiekty, pojazdy, markery, pickupy itp.)
 • Editor Map settings.png Ustawienia mapy, takie jak pora dnia, pogoda itp. Tutaj można również określić z jakim trybem gry może współpracować mapa.
 • Editor Definitions.png Włączanie edytora właściwości map, których chcesz użyć.
 • Editor Test.png Przejdź do trybu testowania, aby wypróbować mapę.

Menu z elementami

 • Editor Vehicle.png Utwórz nowy pojazd.
 • Editor Object.png Utwórz nowy obiekt (budynki, drogi i inne dekoracje).
 • Editor Pickup.png Utwórz nowy pickup (zdrowie, pancerz, bronie i niestandardowe).
 • Editor Marker.png Utwórz nowy znacznik
 • Crosshair.png Wybierz obiekt ze świata gry.
 • World object remover.png Usuń obiekt ze świata gry.

Dodatkowo, jeśli masz uruchomione EDF możesz użyć rolki myszy by przełączać się pomiędzy niestandardowymi elementami.

Korzystanie z edytora

W tej sekcji wyjaśniono, jak tworzyć i modyfikować mapy.

Poruszanie się po mapie

Kiedy uruchomimy edytor, pojawimy się w trybie kamery. Aby się poruszać korzystamy z przycisków WSAD, oraz myszy aby obracać kamerę. Aby zwolnić przytrzymujemy ALT, a aby przyspieszyć, przytrzymujemy Shift.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu należy przełączyć się na tryb kursora. Aby tego dokonać klikamy przycisk F. W trybie kursora obraz się nie rusza, a my mamy możliwość manipulowania elementami i korzystania z interfejsu graficznego.

W trybie kamery mamy na środku celownik. Informuje on nas o tym jaki obiekt wskazujemy. Można go użyć aby np. edytować obiekt lub postawić tam inny.

Editor Crosshair.png

Tworzenie nowej mapy

 • Uruchom edytor lub jeśli jest już uruchomiony kliknij przycisk New.
 • Następnie kliknij przycisk Map Settings. W karcie Meta wpisujesz nazwę mapy, autora, wersję mapy. W karcie Gamemodes możesz dobrać tryby gry w jakich ma być obsługiwana twoja mapa. Można to zrobić klikając najpierw na tryb gry, a potem Add lub kliknąć 2 razy na tryb gry. Kliknij OK, gdy wszystko zrobisz.
Editor Mapsettings.png
 • Kliknij przycisk Definitions i dodaj zasoby, których chcesz używać jako niestandardowych elementów. Składają się z gamemodów, wybranych w ustawieniach mapy, plus ewentualne dodatkowe skrypty. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj EDF. Kliknij przycisk OK, gdy skończysz.
Definitions.png

Tworzenie nowych elementów

Dodawanie elementów do mapy, takich jak pojazdy i przedmioty jest bardzo proste.

 • Jeśli jesteś w trybie kamery, przełącz się w tryb kursora za pomocą przycisku F.
 • Kliknij przycisk w menu elementów, który pozwala na wstawienie na mapę tego co chcesz. Np. kliknij przycisk samochodu, aby dodać pojazd.
 • Nowe elementy po wybraniu ich w menu będą dodawane do kursora automatycznie. Przenieść je do miejsca, gdzie chcesz je położyć i kliknij LPM. Aby go usunąć kliknij przycisk Delete.


Editor Addelem.png


Aby wstawiać elementy, które są specyficzne dla zasobu, najedź kursorem na menu elementów i pokręć kółkiem myszki, aby pojawiły się elementy zasobu dodanego w Definitions.


Editor Selectedf.png

Wybór

 • Naciśnij LPM aby wybrać obiekt w trybie klawiatury .
 • Naciśnij PPM aby wybrać obiekt w trybie myszy.
 • Naciśnij Spacja lub kliknij w pusty obszar, aby usunąć zaznaczenie.

Zaznaczony element jest oznaczony żółtym markerem w kształcie stożka. Elementy (w szczególności obiekty) łatwiej wykryć przy pomocy wejścia w tryb "Wysoka czułość" przytrzymując przycisk E.

Lista obiektów (Current elements) może być również wykorzystywana do wybierania obiektów. Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście wybierze go w tryb klawiatury.

Przenoszenie

Przenoszenie elementów można zrobić na kilka sposobów.

Z myszką

 • Wystarczy przeciągnąć i upuścić za pomocą przycisku LPM.

Lub:

 • Wybierz element w trybie myszy (PPM), przenieś go tam gdzie chcesz i kliknij, aby go upuścić.

Można również ustawić odległość Hold elementu z dala od kamery, poprzez przełączenie się do trybu kamery, LPM i pokręć kółkiem myszy.

Na klawiaturze

 • Wybierz element w trybie klawiatury (LPM).
 • Używajstrzałek, aby przenieść element w płaszczyźnie poziomej, a PgUp/ PgDn, aby przenieść go w pionie. Przytrzymaj ALT w celu zmniejszenia prędkości, lub SHIFT do jej zwiększenia.

Domyślnie, elementy ruchu w stosunku do aparatu nie są zablokowane względem dowolnej osi. Można to wyłączyć w menu Options.

Obracanie

Z myszką

Można obracać wybrane elementy wokół osi Z kółkiem myszy.

 • Wybierz element w trybie klawiatury (LPM) i kręć kółkiem myszy, przytrzymując Lewy CTRL.

Lub:

 • Wybierz element w trybie myszy (PPM), przytrzymaj CTRL i kręć kółkiem od myszy.

Na klawiaturze

 • Wybierz element w trybie klawiatury (LPM).
 • Trzymając CTRL (znacznik wyboru zmieni kolor na zielony), należy użyć strzałek i PgUp/PgDn, aby obrócić element wokół różnych osi.

W przypadku obu metod również można użyć ALT do zwolnienia lub SHIFT do przyśpieszenia.


Editor Rotateelem.png

Zmiana modelu i inne właściwości

Większość elementów ma wiele opcji, które można zmienić, aby zmienić ich wygląd i zachowanie. Przykładami są tu model, kolor i wizualne modernizacje samochodu.

 • Otwórz okno właściwości elementu albo przez podwójne kliknięcie lub wybranie i naciśnięcie klawiszaF3.
 • Sprawdź, wszelkie zmiany, które chcesz. Na przykład, aby zmienić model pojazdu lub obiektu, kliknij przycisk Browse obok model, aby otworzyć przeglądarkę modeli pojazdów.
 • Kliknij przycisk OK, gdy skończysz.
Editor Props.png

Klonowanie

Możesz klonować element poprzez wybranie i naciśnięcie klawisza C.

 • W trybie myszy sklonowany element zostanie dołączony do kursora. Kliknij LMP, aby umieścić go na mapie.
 • W trybie klawiatury sklonowany element będzie sklonowany w identycznej pozycji.

Jeśli przytrzymasz CTRL i podczas klikania, element zostanie sklonowany ponownie i znowu będzie dołączony do kursora. W ten sposób można łatwo umieścić coś w dużych ilościach.

Alternatywnie można użyć przycisk Pullout znajdującym się w prawym dolnym rogu w oknie właściwości do klonowania elementów.

Usuwanie

Po prostu wybierz element i naciśnij DEL (Delete).

Alternatywnie można użyć przycisk Pullout znajdujący się w prawym dolnym rogu w oknie właściwości, aby usunąć element.

Tworzenie mapy dla poszczególnych trybów gry

Zrobić mapę do konkretnego Trybu gry, musisz zrobić dwie rzeczy:

 • Kliknij Map Settings w głównym menu, przejdź do gamemodes i dodaj tryb gry.
 • Najprawdopodobniej również trzeba będzie dodać jeden lub więcej edytowanych plików definicji. Pozwoli to na umieszczanie elementów trybu gry na mapie, jak spawnpoints, punkty kontrolne, czy flagi CTF. Można dodać EDF klikając Definitions w głównym menu i dodania odpowiednich trybów gry.

Sterowanie

Oto lista domyślnego sterowania w edytorze map. Można je zmienić w ustawieniach MTA:SA, gdy edytor map jest uruchomiony.

Kamera

Ruch kamery w górę w
Ruch kamery w dół s
Ruch kamery w lewo a
Ruch kamery w prawo d
Tryb wysokiej czułości e

Klonowanie

Klonuj wybrany element c
Modyfikator klonowania lctrl (Lewy CTRL)

Manipulacja elementami

Rusz elementem do przodu arrow_u (Strzałka w górę)
Rusz elementem do tyłu arrow_d (Strzałka w dół)
Rusz elementem w lewo arrow_l (Strzałka w lewo)
Rusz elementem w prawo arrow_r (Strzałka w prawo)
Rusz elementem w dół pgdn (Page Down)
Rusz elementem w górę pgup (Page Up)
Przybliż mouse_wheel_down
Oddal mouse_wheel_up
Szybki wzrost obracania mod_rotate + mouse_wheel_up (Lewy CTRL + kółko myszy w górę)
Szybkie zmniejszenie obracania mod_rotate + mouse_wheel_down (Lewy CTRL + kółko myszy w dół)
Obracanie lctrl (Lewy CTRL)
Zwolnienie lalt (Lewy ALT)
Przyśpieszenie lshift (Lewy SHIFT)
Usuń wybrany element delete
Odznacz wybrany element space
Weź wybrany element F2
Zresetuj obrót mod_rotate + r (Lewy CTRL + R)

GUI

Przełącz GUI F4
Przełącz kursor f
Wybierz element na tryb klawiatury. mouse1 (LPM)
Wybierz element na tryb myszki. mouse2 (PPM)
edf_next mouse_wheel_up
edf_prev mouse_wheel_down
Cofnij Ctrl + z
Powtórz Ctrl + y
Przełącz właściwości F3
browser_up arrow_u (Strzałka w górę)
browser_down arrow_d (Strzałka w dół)
browser_zoom_in mouse_wheel_up
browser_zoom_out mouse_wheel_down
browser_confirm enter
currentelements_up num_8 (Numpad 8)
currentelements_down num_2 (Numpad 2)
Przełącz test mapy. F5

Multiplayer

Edytor wspiera tryb multiplayer. Aby korzystać z edytora w trybie multiplayer, po prostu skopiuj wszystkie zasoby do serwera, należy uruchomić edytor w resource znajdującym się w panelu admina i umożliwić innym graczom dołączyć.

Należy pamiętać, że obecnie nie ma żadnego systemu uprawnień, więc każdy ma dostęp do wszystkich funkcji.

Wtyczki i zasoby zewnętrzne

Główny artykuł: Resource:Editor/Plugins

Edytor umożliwia importowanie elementów z zasobów zewnętrznych. Jest to przydatne do manipulowania elementami w specyficzny sposób, który nie może być przeprowadzony przez edytor.

Za pomocą polecenia import <resourceName>, które wpisujemy w konsolu można importować różne elementy do edytora.

FAQ

Pojawia się czarny ekran, gdy uruchamiam edytor map.

Zazwyczaj jest to spowodowane z powodu nieprawidłowego wgrania zasobów edytora map. Jeśli używasz stabilnego klienta MTA:SA, należy zainstalować go ponownie i upewnić się, że w opcjach instalacji jest wybrana instalacja klienta i serwera.

Jeśli używasz nightly build, aby wszystko działało należy pobrać najnowsze zasoby, rozpakuj archiwum i umieść jego zawartość w: MTA San Andreas\server\mods\deathmatch\resources. Folder MTA San Andreas to folder w którym jest zainstalowane MTA San Andreas (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MTA San Andreas).

Jeśli nadal pojawia się ten problem, nawet gdy po sprawdzeniu, czy są zainstalowane prawidłowo, to może być dlatego, że masz nieaktualny plik acl.xml. Możesz pobrać jeden domyślny tutaj.Powinien on być umieszczony w server\mods\deathmatch\ w katalogu instalacyjnym MTA San Andreas.

Mam zapisane mapy, ale nie mogę ich znaleźć w moim katalogu zasobów serwera, mimo iż sam edytor je widzi.

Wynika to z faktu, że Vista/7 ogranicza dostęp do zapisu procesów poza adminem w katalogu Program Files. Pliki zostają zapisane w katalogu VirtualStore. Lokalizacja folderu:

C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MTA San Andreas\server\mods\deathmatch\resources\

Uruchomiony serwer MTA San Andreas z prawami administratora pozwoli na zapisywanie mam do właściwej lokalizacji.

Mam inny problem z edytorem map

Czasami resetowanie edytora map rozwiąże pewne kwestie. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, to zainstalować MTA:SA do nowego folderu. W przeciwnym razie można spróbować wykonać następujące czynności:

 • Przejdź do folderu zasobów, server\mods\deathmatch\resources\ i usuń folder editor_dump.
 • Przejdź do folderu zasobów, server\mods\deathmatch\resources\ i usuń folder editor_test.

Znalazłem błąd lub mam jakieś sugestie/informacje zwrotne dla edytora map

Proszę skorzystać z oficjalnego bugtrackera.