PL/Server Manual

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pierwsze kroki

Uruchomienie swojego własnego serwera MTA:SA jest o wiele łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Jeżeli chciałbyś postawić serwer by pograć ze znajomymi lub po prostu z ludźmi z sieci - zachęcam do lektury.

Instalacja serwera

Poniżej opisane są sposoby instalacji serwera w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.

Linux

Serwer pod Linuksem można zainstalować na dwa sposoby:

Linux (x64/x86)

Dokładniejszy opis dedykowany instalacji serwera na systemach 64 lub 86 bitowych (które nie są wspierane przez zespół MTA) można znaleźć w moim dokładniejszym opisie

Windows

Instalacja serwera na Windowsie jest prosta "jak budowa cepa".

 • Najpierw pobieramy instalator ze strony głównej
 • Po ściągnięciu uruchamiamy ów instalator
 • Wybieramy folder gdzie chcemy zainstalować MTA (serwer jest w jednej paczce z klientem)
 • Klikamy na zainstaluj...
 • ...i gotowe!

Konfiguracja serwera

Serwer Multi Theft Auto jest wstępnie konfigurowany z okna konsoli, z poziomu gry i z przeglądarki internetowej.

Ogólna konfiguracja

Podstawowa konfiguracja serwera znajduje się w pliku "mods/deathmatch/mtaserver.conf". Plik ten można edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu (jeśli nie mamy zainstalowanego żadnego "specjalistycznego" edytora - na Windowsie można użyć windowsowego notatnik-a, zaś na Linuksie nano lub vi).

W pliku tym przy prawie każdej zmiennej znajduje się opis w języku angielskim, co jest dużym ułatwieniem.

Przekierowanie portów

W pliku mtaserver.conf znajdują się takie dwie linijki:

<serverport>22003</serverport> 
<httpport>22005</httpport>

Odpowiadają one za to na jakim porcie (portach) będzie nasłuchiwał nasz serwer. Jak już wcześniej była o tym mowa - panel-www domyślnie nasłuchuje na porcie 22005 (tutaj to ustawienie możemy zmienić). Podobnie serwer domyślnie nasłuchuje na porcie 22003 (co również może ulec zmianie - w/g naszego "widzimisię").

<ase>1</ase> <!-- 0 = wyłączony, 1 = włączony -->

Kontrola klienta

MTA San Andreas ma skonfigurowanego AntyCheata. Aby antycheat działał na wszystkich, należy ustawić minimalną wersje klienta.

Jeżeli chcesz ustawić minimalną wersje klienta, wyszukaj taką linijkę:

<minclientversion></minclientversion>

Minimalna wersja z antycheatem: 1.1.1-9.02320

Konta administratorskie

Zaleca się, aby serwer posiadał przynajmniej jedno konto administratora - tak, aby właściciel serwera miał w każdej chwili możliwość włączenia/wyłączenia serwera (lub danej jego części poprzez panel-www, konsole, grę).

Aby dodać konto administratora, postępuj według tych kroków:

 1. Uruchom serwer i dodaj nowe konto za pomocą addaccount name password w konsoli serwera, o tak:
  addaccount SEBA18293 12344321
  

  Notka: Jeżeli nie masz konsoli serwera, i zasób 'admin' nie jest uruchomiony, to możesz użyć komendy register, której użyjesz tak:\ /register SEBA18293 12344321

 2. Serwer wyświetli wiadomość, a ty zarejestrujesz konto.
 3. Następnie wyłącz serwer za pomocą shutdown w konsoli serwera.
 4. Serwer zostanie zatrzymany.
 5. Otwórz plik 'mods/deathmatch/acl.xml' za pomocą edytora tekstu.
 6. Dodaj konto do grupy Admin
  <acl>
   ...
   <group name="Admin">
    <acl name="Admin"/>
    ...
    <object name="user.SEBA18293" />
   </group>
   ...
  </acl>
  

  Gratulacje, dodałeś konto administratora.

Korzystanie z interfejsu WWW (panelu www)

Poprzez panel-www możemy zarządzać jak już wcześniej wspomniano konkretnymi elementami serwera (tzw. "zasobami" - z ang. resource). Możemy je uruchamiać, zatrzymywać, restartować.

Interfejs WWW może zostać wyłączony poprzez ustawienie zmiennej:

<httpserver>1</httpserver>

na 0.

Za poprawne działanie interfejsu WWW odpowiadają następujące zasoby:

 • resourcebrowser
 • resourcemanager
 • webadmin
 • webmap

Są one ustawione jako uruchamiane domyślnie w standardowej konfiguracji serwera.


Konfiguracja zewnętrznego serwera WWW (np. do serwowania plików statycznych tj. obrazki, cssy itd.)

Jeżeli twój serwer korzysta z edytowanych modeli aut, obrazków w grze (lub na wbudowanym serwerze www) możesz ustawić w ustawieniach serwera, aby zewnętrzny serwer WWW serwował pliki za nie odpowiedzialne. Domyślnie pliki serwowane są z serwera MTA (powyższa operacja może służyć przyśpieszeniu procesu pobierania - lub po prostu odciążeniu serwera).

Aby umożliwić pobieranie potrzebnych plików z zewnętrznego serwera, należy ustawić zmienną httpdownload i httpdownloadurl w konfiguracji serwera:

<httpdownload>1</httpdownload>
<httpdownloadurl>http://www.mojserwer.pl/skad/chce/sciagac/pliki</httpdownloadurl>

W tym momencie po uruchomieniu serwera w katalogu /mods/deathmatch/resourcecache/http-client-files będą znajdować się archiwa .zip zawierające pliki które należy wrzucić na wcześniej ustawiony zewnętrzny serwer www.

Domyślnie zostaną wygenerowane pliki dla wszystkich zasobów. Jeżeli chcielibyśmy aby domyślne (takie jak webadmin itd.) dalej korzystały z wbudowanego serwowania plików w MTA, możemy ustawić w konfiguracji serwera, aby wygenerowane zostały tylko pliki dla rozpakowanych (w katalogu resources) zasobów.

<httpautoclientfiles>1</httpautoclientfiles>

Uwaga:

 • Zaleca się nie używać w adresie zewnętrznego serwera www specjalnych znaków (takich jak !, ~).
 • Na końcu adresu zewnętrznego serwera nie należy stawiać "slesza" (/).

Uruchamianie serwera

Aby uruchomić serwer kliknij dwukrotnie na plik MTA-Server.exe. Na Linuksie uruchom komende ./mta-server.

Instalacja/Aktualizacja zasobów ("modów") na serwerze

Zasoby serwera (tzw. "mody") mogą być wgrane na dwa sposoby:

 • Archiwum ZIP (zawierające pliki zasobu)
 • Katalog zawierający pliki zasobu

Aby wgrać nowy zasób należy:

 1. Przenieść lub skopiować go do mods/deathmatch/resources/.
 2. W oknie konsoli serwera wpisać komendę refresh.

Usuwanie zasobów ("modów")

Usuwanie zasobów jest bardzo proste. Sprowadza się do:

 1. Usunięcia archiwum ZIP danego zasobu, lub jego katalogu.
 2. Wpisania w oknie konsoli komendy refresh.

Administrowanie serwerem

Aby uruchomić dany zasób wystarczy użyć polecenia (oczywiście bez nawiasu):

start [nazwa zasobu]

Następnie gdybyśmy chcieli go zatrzymać:

stop [nazwa zasobu]

Jeśli zrestartować:

restart [nazwa zasobu]

Administracja jest również możliwa poprzez panel www (wcześniej opisany) lub poprzez grę. Po zalogowaniu się na konto administratora:

/login [nazwa konta] [haslo]

i wciskając klawisz F8. W owym panel oferuje nam kick-owanie i banowanie graczy (czyli takie podstawowe czynności).

Uruchamianie map / Tryb gry

Więcej informacji znajdziesz tutajArtykuł w języku angielskim.

Uwagi

 1. Zasoby można odświeżać również w grze, jeżeli w nadamy odpowiednie uprawnienia w pliku acl.xml.
 2. W instrukcji zostały podane względne ścieżki (tzn. np. /deathmatch/resources odnosi się do katalogu w katalogu serwera).
 3. Można wybrać inny plik konfiguracyjny z którego będzie korzystać MTA, podając parametr --config [nazwa pliku konfiguracyjnego]
 4. Nie należy martwić się błędem dotyczącym pliku settings.xml.

Potrzebujesz pomocy ?

Potrzebujesz pomocy? Napisz na forum lub napisz na Discord.