PL/onClientBrowserResourceBlocked

From Multi Theft Auto: Wiki

To zdarzenie jest wywoływane kiedy zasób (zdjęcie, dźwięk) zostanie zablokowany.

Parametry

string url, string domain, int reason
  • url: zablokowany URL
  • domain: Zablokowana domena (część URL)
  • reason: Powód dla którego zasób został zablokowany. Możliwe wartości:
    • 0: jeszcze nie dozwolone
    • 1: element jest na czarnej liście
    • 2: zablokowany schemat protokołu

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

Accessories-text-editor.png Brak przykładu Funkcji PL/onClientBrowserResourceBlocked brakuje przykładu, pomóż pisząc jakiś

Przed wysłaniem sprawdź Praktyki dobrego kodowania.
-- TODO

Zobacz także