PL/copyAccountData

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 19:42, 18 September 2016 by GabWas (talk | contribs) (Zmiana szablonów na te spolszczone.)
Jump to navigation Jump to search

Funkcja ta pozwala na skopiowanie wszystkich wartości konta z jednego konta na drugie.

Składnia

bool copyAccountData ( account theAccount, account fromAccount )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: account:copyDataTo(...)

Wymagane parametry

  • theAccount: Konto na które chcesz skopiować wartość.
  • fromAccount: Konto z którego kopiujesz wartość.

Zwracana wartość

Funkcja ta zwraca prawdę jeżeli konta zostały podane prawidłowo, lub fałsz w przeciwnym wypadku.

Przykład

Po wpisaniu komendy /skopiuj kopiuje wartości z konta losowego gracza i przypisuje je na nasze konto


addCommandHandler("skopiuj", function(plr, cmd)
	local acc = getPlayerAccount(plr) -- pobieramy nasze konto
	local acc2 = getPlayerAccount(getRandomPlayer()) -- pobieramy konto losowego gracza
	copyAccountData(acc2, acc) -- kopiujemy z konta 'acc2' wszystkie wartości i przypisujemy je do konca 'acc'
end)

Zobacz również