PL/Pociski

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Są to identyfikatory, które możesz użyć z createProjectile i getProjectileType.

ID Name/Description
16 Grenade
17 Tear Gas Grenade
18 Molotov
19 Rocket (simple)
20 Rocket (heat seeking)
21 Air Bomb
39 Satchel Charge
58 Flare from hydra (doesn't work)

Funkcje Klienta


Zobacz również

Listy ID