PL/getFPSLimit

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja przetwarza maksymalną ilość FPS (klatek na sekundę) w których może działać gra graczy serwera.

Składnia

int getFPSLimit ()     

Wartości zwrotne

Zwraca liczbę całkowitą pomiędzy 25 i 100 która jest limitem FPS.

Przykład

Ten przykład wyświetla na czacie aktualny limit FPS po wpisaniu /fpslimit

function fpsLim()
    outputChatBox ( "Limit FPS wynosi: " .. getFPSLimit () )
end                         

-- Dodajmy komendę "fpslimit" która wywoła funkcję fpsLim()
addCommandHandler ( "fpslimit", fpsLim )

Zobacz także

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS