PL/onClientColShapeHit

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy fizyczny element wejdzie do siatki kolizji.


[[{{{image}}}|link=|]] Notatka: Wejście nie zostanie wykryte jeśli element który wszedł do siatki kolizji jest siatką kolizji lub pociskiem.

Parametry

element theElement, bool matchingDimension
 • theElement: element który wszedł do siatki kolizji
 • matchingDimension: true jeśli theElement jest w tym samym wymiarze co siatka, w innym przypadku false.

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest siatka kolizji do której wszedł gracz

Przykład

Ten przykład wyświetla "In." na czacie za każdym razem gdy gracz wejdzie do siatki kolizji.

function onClientColShapeHit( theElement, matchingDimension )
  if ( theElement == getLocalPlayer() ) then -- sprawdźmy czy element który wchodzi to gracz lokalny
    outputChatBox( "In." ) -- wyświetlmy.
  end
end
addEventHandler("onClientColShapeHit",getRootElement(),onClientColShapeHit)

Zobacz także

Zdarzenia siatek kolizji po stronie klienta


Funkcje siatek kolizji po stronie klienta