HU/createBlipAttachedTo

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a függvény létrehoz egy blipet, amely egy elemhez van rögzítve. Ez a blip egy ikonként látható a játékos radarán, ami követi azt az elemet, amihez rögzítve lett.

Szintaxis

Click to collapse [-]
Server
blip createBlipAttachedTo ( element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0, visibleTo = getRootElement( ) ] )
Click to collapse [-]
Client
blip createBlipAttachedTo ( element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0 ] )


OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Blip.createAttachedTo(...)


Kötelező argumentumok

  • elementToAttachTo: Az elem, amihez a marker rögzül.

Tetszőleges argumentumok

Megjegyzés: Amikor tetszőleges paramétereket használ, előfordulhat, hogy az összes paramétert meg kell adnia, mielőtt egyet is használna. További információkért látogassa meg a tetszőleges paraméterek oldalt.

  • icon: Az icon, mely a radar blipnek lennie kell. Az érvényes értékeket megtekintheti a Radar Blips oldalon.
  • size: A radar blip mérete. Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték a 2, maximum a 25.
  • r: A piros mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 255.
  • g: A zöld mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 0.
  • b: A kék mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 0.
  • a: Az telítettség mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 255.
  • ordering: Leírja a blip, Z-tengelyen való helyét (-32768 - 32767). Az alapértelmezett érték a 0.
  • visibleDistance: A maximális távolság a kamerától, ahol a blip még mindig látható (0-65535).
Click to collapse [-]
Server
  • visibleTo: Mely elemek láthatják a blipet. Alapértelmezetten mindenkinek látható. Lásd visibility.

Visszaadott érték

Visszaad egy blipet, ha sikeresen létre lett hozva, egyébként false.

Példa

Click to collapse [-]
Server

Ez a példa egy blipet hoz létre, amely egy random játékoshoz van rögzítve, és mindenki számára látható. A blip követni fogja a játékost ahogy az mozog. Használható akár embervadászásra, vagy egy random játékos kiemelésére.

-- Pick a random player
function setupRandomRobber ()
	local myPlayer = getRandomPlayer ()
	-- Create a radar blip at the player's position, with a 'cash' icon and only visible to everyone (no 'visibleTo' parameter)
	local myBlip = createBlipAttachedTo ( myPlayer, 52 )
end

Lásd még

Fordította