HU/setBlipVisibleDistance

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a funkció beállítja a blip látható távolságát.

Szintaxis

bool setBlipVisibleDistance ( blip theBlip, float theDistance )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:setVisibleDistance(...)
Variable: .visibleDistance
Counterpart: getBlipVisibleDistance


Kötelező argumentumok

  • theBlip: A blip, amelynek látható távolsága szeretné megkapni.
  • theDistance: A távolság, amire akarod, hogy a blip látható legyen.

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha sikerült, egyébként false.

Példa

Ez a példa bemutatja a setBlipVisibleDistance alapfunkcióit

local blip = createBlip(0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000)
outputDebugString("Blip visible distance: "..getBlipVisibleDistance(blip)) --1000
setBlipVisibleDistance(blip, 2000)
outputDebugString("Blip visible distance: "..getBlipVisibleDistance(blip)) --2000

Ez a példa az összes blips látható távolságát az eredeti érték felére állítja.

-- Retrieve a table containing all the blips that exist
local blips = getElementsByType("blip")
-- Loop through the list, storing the blips visible distance with the rest.
for index, blip in ipairs(blips) do
	-- Retrieve the blip's visible distance and divide by 2
	setBlipVisibleDistance(blip, getBlipVisibleDistance(blip) / 2)
end

Lásd még

Fordította