HU/createColCircle

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to: navigation, search

Ez a function létrehoz egy collision kört. Ez egy olyan forma, amelynek van egy pozicíója egy sugara, és végtelen magassága, amivel élszlelni tudja egy játékos jelenlétét. Az event akkor hívodik meg, ha egy játékos belép ebbe, vagy ha kilép ebből a körből.

[[{{{image}}}|link=]] Tipp: A szkriptek írása közben egy colshape megjelenítéséhez használja a showcol parancsot

Szintaxis

colshape createColCircle ( float fX, float fY, float radius )       

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ColShape.Circle(...)

Kötelező paraméterek

 • fX: A collision kör középpontjának X tengelye
 • fY: A collision kör középpontjának Y tengelye
 • radius A collision kör sugara

Visszatérési érték

Visszaad egy colshape elemet, ha sikeres, false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva a funkcióhoz.

Példa

Click to collapse [-]
Server

This example displays a chat message when a player enters the colshape and allows the colshape to be created using a console function set_zone.

theZone = false

function shapeHit ( thePlayer ) 
  outputChatBox ( getPlayerName ( thePlayer ) .. " is in the zone!" ) -- display a message in everyone's chat box
end

function setZone ( playerSource, commandName, fX, fY )
  if ( fY and fX ) then -- check we've got all 3 args we need
    local tempCol = createColCircle ( fX, fY, 10.0 ) -- create a col
    if ( tempCol == false ) then -- did the col get created successfully?
      outputConsole ( "Syntax is: set_zone <X> <Y>" ) -- inform the user what the valid syntax is
    else
      if ( theZone ~= false ) then -- did we already have a zone?
        destroyElement ( theZone ) -- if so, destroy it
      else
          addEventHandler ( "onColShapeHit", theZone, shapeHit ) -- add a handler for the onColShapeHit event
      end
      theZone = tempCol -- and store the new zone we've made
      outputChatBox ( "Zone has moved!" ) -- and tell everyone
    end
  end
end
addCommandHandler ( "set_zone", setZone ) -- add a console function called set_zone that will trigger the function setZone

Lásd még

Fordította