HU/createColTube

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a function létrehoz egy collision csővet. Ez egy forma, amelynek van pozíciója, van 2D-s (X/Y) sugara és magassága. Lásd Cylinder a cső meghatározásához. A cső hasonlít a colcircle-re, kivéve, hogy van egy korlátozott magassága, this means you can limit the distance above the position defined by (fX, fY, fZ) that the collision is detected.

[[{{{image}}}|link=]] Tipp: A szkriptek írása közben egy colshape megjelenítéséhez használja a showcol parancsot

Szintaxis

colshape createColTube ( float fX, float fY, float fZ, float fRadius, float fHeight )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ColShape.Tube(...)

Kötelező paraméterek

 • fX: A cső középpontjának alapja az X tengelyen
 • fY: A cső középpontjának alapja az Y tengelyen
 • fZ: A cső középpontjának alapja az Z tengelyen
 • fRadius: A collision cső sugara
 • fHeight: A collision cső magassága

Visszatérési érték

Visszaad egy colshape elemet, ha sikeres, false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva a funkcióhoz.

Példa

Click to collapse [-]
Server

This example displays a chat message when a player enters the colshape and allows the colshape to be created using a console function set_zone.

theZone = false

function shapeHit ( thePlayer ) 
  outputChatBox ( getPlayerName ( thePlayer ) .. " is in the zone!" ) -- display a message in everyone's chat box
end

function setZone ( playerSource, commandName, fX, fY, fZ )
  if ( fZ and fY and fX ) then -- check we've got all 3 args we need
    local tempCol = createColTube ( fX, fY, fZ, 10.0, 10.0 ) -- create a col
    if ( tempCol == false ) then -- did the col get created successfully?
      outputConsole ( "Syntax is: set_zone <X> <Y> <Z>" ) -- inform the user what the valid syntax is
    else
      if ( theZone ~= false ) then -- did we already have a zone?
        destroyElement ( theZone ) -- if so, destroy it
      else
          addEventHandler ( "onColShapeHit", theZone, shapeHit ) -- add a handler for the onColShapeHit event
      end
      theZone = tempCol -- and store the new zone we've made
      outputChatBox ( "Zone has moved!" ) -- and tell everyone
    end
  end
end
addCommandHandler ( "set_zone", setZone ) -- add a console function called set_zone that will trigger the function setZone

Lásd még

Fordította