HU/getBodyPartName

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ezzel a funkcióval visszakaphatjuk egy játékos testrészeinek a nevét.

Szintaxis

string getBodyPartName ( int bodyPartID )

Kötelező paraméterek

 • bodyPartID: Egy integer, mely a testrész ID-jét határozza meg, amelynek a nevét szeretné megkapni.
 • 3: Torso
 • 4: Ass
 • 5: Left Arm
 • 6: Right Arm
 • 7: Left Leg
 • 8: Right Leg
 • 9: Head

Visszatérési érték

Visszatérési értéke egy string, mely tartalmazza a testrész nevét, ha az ID érvényes, egyébként false.

Példa

Ez a példakód kiírja a gyilkos nevét, az áldozat nevét és az áldozat gyilkosságban érintett testrészének a nevét.

function deathMessageOnWasted ( ammo, attacker, weapon, bodypart )
 if ( attacker ) then                  -- if we have an attacker
  if ( getElementType ( attacker ) == "player" ) then  -- make sure the element that killed him was a player
   tempString = getPlayerName ( attacker ) .. " killed " .. getPlayerName ( source ) .. " (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ")"
   if ( bodypart == 9 ) then -- if he was shot in the head
    tempString = tempString .. " (HEADSHOT!)"
   else
    tempString = tempString .. " (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")"
   end
   outputChatBox ( tempString )
  else
   outputChatBox ( getPlayerName ( source ) .. " died. (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ") (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")" )
  end
 else
  outputChatBox ( getPlayerName ( source ) .. " died. (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ") (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")" )
 end
end
addEventHandler ( "onPlayerWasted", root, deathMessageOnWasted )

Lásd még


Fordította