HU/getRootElement

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a függvény visszaadja az elemfa root csomópontját, melyet root-nak hívnak. Ez a csomópont minden más elemet tartalmaz: minden resource root elemet, játékosokat és távoli klienseket. Nem lehet megsemmisíteni, még destroyElement használatával sem.

Gyakran használják arra, hogy eseménykezelőt rögzítsenek bármilyen elemhez, továbbá, hogy egy függvény minden elemre hatással legyen.

[[{{{image}}}|link=]] Megjegyzés: Minden erőforrásnak van egy előre definiált globális változója, amelyet root-nak hívnak, amelynek értéke a root elem. A változó létezik szerver oldalon és kliens oldalon egyaránt.

Szintaxis

element getRootElement ( )

Visszaadott érték

Visszaadja a root elemet.

Példa

Ez a példa kiírja a betöltött resourcek számát a resource elemek számolásával, amelyek a root csomópont gyermekei.

--Alapértelmezés szerint, az előre definiált 'root' változó az a getRootElement()
local rootChildren = getElementChildren( root )

local resourceCount = 0
for k, child in ipairs( rootChildren ) do
	if getElementType( child ) == "resource" then
		resourceCount = resourceCount + 1
	end
end

outputChatBox( "There are " .. resourceCount .. " loaded resources." )

Lásd még

Fordította