PL/Argumenty opcjonalne

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Argumenty opcjonalne to takie argumenty, które mogą być podane do funkcji, ale nie są wymagane do działania funkcji. Przeważnie, jeśli ich nie określisz, zostaną zamiast nich użyte wartości domyślne.

Kiedy patrzysz na Składnię funkcji, Opcjonalne argumenty są zawsze zawarte w Nawiasach kwadratowych.

Przykład

vehicle = createVehicle ( model, x, y, z, [rx, ry, rz] )

W tym przykładzie, rx, ry, oraz rzArgumentami opcjonalnymi.

Używanie argumentów opcjonalnych

Argumenty opcjonalne mają jedno ograniczenie. Nie można użyć żadnych argumentów opcjonalnych, zanim wszystkie poprzednie argumenty nie zostaną uwzględnione.

To znaczy, że w poprzednim przykładzie, jeśli chcesz podać rz, musisz w pierwszej kolejności użyć rx i ry.