PL/getPedClothes

From Multi Theft Auto: Wiki
(Redirected from PL/GetPedClothes)
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja zwraca teksturę i model ubrań wybranego typu aktualnie noszonych przez NPC.

Składnia

string string getPedClothes ( ped thePed, int clothesType )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: ped:getClothes(...)
Odpowiednik: addPedClothes

Wymagane argumenty

 • thePed: NPC którego ubrania chcemy przetworzyć.
 • clothesType: Typ/slot ubrań które chcesz pobrać.
Clothing Types
 • 0: SHIRT
 • 1: HEAD
 • 2: TROUSERS
 • 3: SHOES
 • 4: TATTOOS_LEFT_UPPER_ARM
 • 5: TATTOOS_LEFT_LOWER_ARM
 • 6: TATTOOS_RIGHT_UPPER_ARM
 • 7: TATTOOS_RIGHT_LOWER_ARM
 • 8: TATTOOS_BACK
 • 9: TATTOOS_LEFT_CHEST
 • 10: TATTOOS_RIGHT_CHEST
 • 11: TATTOOS_STOMACH
 • 12: TATTOOS_LOWER_BACK
 • 13: NECKLACE
 • 14: WATCH
 • 15: GLASSES
 • 16: HAT
 • 17: EXTRA

Wartości zwrotne

Funkcja zwraca dwa ciągi znaków, teksturę ubrania i model. Pierwsza wartość będzie wynosić false jeśli gracz nie posiada ubrań tego typu lub został podany nieprawidłowy gracz/ped.

Przykład

Click to collapse [-]
Serwer

Ta funkcja wyświetla teksturę i model ubrań gracza który wpisał /clothes <typ>. Na przykład: "clothes 3" dla butów.

function getClothes ( source, key, clothesType )
  local texture, model = getPedClothes ( source, clothesType )
  if ( texture and model ) then
    outputChatBox ( getPlayerName(source) .. " nosi " .. texture .. " " .. model ..
            " na jego " .. getClothesTypeName(clothesType), source )
  else
    outputChatBox ( "Nieprawidłowy typ.", source )
  end
end
addCommandHandler ( "clothes", getClothes )

Zobacz także

Shared