PL/Known Issues - FAQ

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
[[{{{image}}}|link=|]] Note: Przed sprawdzeniem problemu upewnij się, czy wszystko jest na bieżąco.

Napisz tutaj swoją propozycję Q&A, dotyczącą znanych problemów z MTA:SA i ich rozwiązanie, zwłaszcza prosimy zgłaszać problemy, które są napotykane aktualnie oraz które mogą być spotykane przez użytkowników w ostatecznej wersji. Zapraszamy również do edytowania gramatyki i poprawiania zdań na mądre.

Klient

Ogólne

Mam GTA San Andreas w wersji Steam. Czy mogę grać w MTA:SA?

Tak, możesz grać w MTA:SA 1.5 i wyższe jeśli posiadasz GTA San Andreas zakupioną (lub zarejestrowaną) na platformie Steam. Wystarczy, że zainstalujesz grę GTASA poprzez Steam, a następnie ściągniesz i zainstalujesz klienta MTA:SA, a niezbędne zmiany wykonają się automatycznie.:


Poniższy opis dotyczy WYŁĄCZNIE MTA:SA w wersji 1.4 i niższych:
GTA:SA w wersji Steam jest obecnie niekompatybilne z MTA:SA. Jednakże, wykonując kilka prostych kroków, wersja Steam może działać bez problemu:
*Opcja 1: Znajdź GTA SA 1.00 No CD(Google znajdzie potrzebny plik). Należy uzyskać 1.00 Cracked / NOCD EXE, nie obraz płyty.
*Otwórz plik Winrar'em lub innym narzędziem do archiwizacji, a w nim powinien być gta_sa.exe. Umieść ten plik w twoim katalogu instalacyjnym. Jest to zwykle C:\Program Files\Steam\steamapps\common\grand theft auto san andreas. Żadne pliki nie muszą być wymieniane w czasie tego procesu.
Procedura ta nie ma wpływu na wersję steam GTA:SA, ale pozwoli to na działanie MTA:SA.
*Opcja 2: Użyj nieoficjalną łatkę obniżającą wersję steam GTA:SA, należy obniżyć wersję do 1.0, a nie do 1.01.

Czy MTA:SA jest kompatybilne z GTA San Andreas w wersji 1.01 lub 2.00?

Nie. Jednak jest możliwość zmiany wersji na 1.00 - zobacz ten temat forum, aby uzyskać instrukcje jak to zrobić.

Czarny ekran/zawieszony ekran powitalny GTA:SA

 • MTA:SA pokazuje stale czarny ekran lub zawieszony ekran powitalny GTA:SA.
Może to być konieczne, aby podczas / po ekranie powitalnym w GTA:SA trzeba było dać swój wkład w celu pominięcia filmu poprawnie. Spróbuj kliknąć lewy przycisk myszy kilka razy lub naciskając kilka klawiszy.
 • MTA:SA pokazuje stale czarny ekran po ekranie powitalnym GTA:SA (ewentualnie z tekstem w prawym dolnym rogu).
Może być to spowodowane brakiem wsparcia dla DirectX lub funkcji karty graficznej w systemie, które są potrzebne do uruchomienia dynamicznie renderowanego menu. To dynamiczne menu jest domyślnie włączone. Można go wyłączyć, otwierając coreconfig.xml(głowny folder MTA:SA\katalog MTA) i zmieniając wartość menu_options do 248.

Zatrzymanie się MTA po ekranie powitalnym

 • Nic się nie dzieje po ekranie powitalnym 'Stop playing with yourself'
Jeśli używasz NVIDIA GeForce, spróbuj wyłączyć nView Desktop Manager przed włączeniem MTA.
Również spróbować usunąć plik ustawień GTA San Andreas ("gta_sa.set") w folderze "Dokumenty\GTA San Andreas User Files".
Jeśli to wszystko zawiedzie sprawdź czy twoje oprogramowanie antywirusowe nie blokuje MTA.

Błąd MTA po ekranie powitalnym

 • MTA wywala po logu 'Stop playing with yourself'. Zarówno tryb pojedynczego gracza jak i MTA:Race działało przedtem dobrze.
Spróbuj pobrać najnowsze pliki DirectX Runtime ze strony Microsoft . Sprawdź również w Menedżerze zadań, czy proces gta_sa.exe nie jest już uruchomiony.
Jeżeli masz ustawioną niestandardową rozdzielczość (np. 960x720), spróbuj zmienić rozdzielczość na powszechnie obsługiwaną (np. 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1152 × 864, 1280 × 1024) poprzez uruchomienie Grand Theft Auto: San Andreas w trybie pojedynczego gracza, wyznaczając nową rozdzielczość.
Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows Vista lub Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 • Włącz tryb kompatybilności dla systemu Windows XP SP3 zarówno dla Multi Theft auto.exe jak i gta_sa.exe, ustaw ich poziom uprawnień do "Uruchom ten program jako administrator".
 • Skonfiguruj zapobieganie wykonywaniu danych: Użyj ustawień Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych

. Kliknij dodaj i znajdź "Multi Theft auto.exe" oraz "gta_sa.exe" i dodaj je.

 • Uruchom MTA jako administrator.

"Pliki danych zostały zmienione"

 • Komunikat informujący o błędzie "pliki danych San Andreas zostały zmienione"
Można to naprawić poprzez zainstalowanie tej poprawki(aktualnie brak).

Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zainstalować GTA San Andreas.

Błąd po dołączeniu do dowolnego serwera

 • MTA:SA wywala po dołączeniu do dowolnego serwera. Tryb pojedynczego gracza działa dobrze.
Modyfikacje mogą źle wpływać na działanie MTA:SA. Zawsze należy używać czystego GTA:SA do grania w MTA:SA.

Sterowanie nie działa

 • Moje ustawienia nie wydają się działać tak, jak powinny.
Spróbuj użyć polecenie 'copygtacontrols' w konsoli.

Incorrect models

 • Woman model's breasts look awkward ingame / I'm seeing odd, spider-like shaped player models.
This is caused by the way GTA handles player stats. To fix this, be sure to set both fat and muscles player stats to 0, when you're changing player skin.

Niepoprawne działanie drive-by

 • Drive-by nie działa tak jak powinno
Drive-by jest obsługiwane przez skrypt i może być zależne od załadowanego trybu gry.

Unsaved settings

 • My MTA setting(s) didn't get saved (...) I crashed.
First, configure the MTA the way you want to, then exit the game and launch it again. Settings should get saved. Alternatively, try removing the coreconfig.xml file, then configure it and quit the game.

Wsparcie dla pada

 • MTA nie rozpoznaje mojego pada
Ensure that your controller is the first controller recognised by Windows (MTA will only use the first controller). You can configure your gamepad in options in MTASA's main menu.
Upewnij się, że twój kontroler jest pierwszym rozpoznanym kontrolerem przez system Windows (MTA używa jedynie pierwszego kontrolera). Możesz skonfigurować swojego pada w opcjach MTA:SA w głównym menu.

Free mouselook not working properly

 • MTA doesnt recognise my mouse
Some people got problems with their mouse in MTA. They can use it in the menu, connect to a server, but they can't use the mouse for free look.
This problem can be solved by entering a server, click your Win/Windows key at your keyboard once, and then click your mouse.
If that doesn't work try starting GTA in Singleplayer, go to options > controler setup and set "Configuration" to "Mouse + Keys" instead of "Joypad".

Server browser not working

 • The in-game server browser shows "Loading" but does not come up with any servers
Depending on the type and status of the internet connection you are using, it can take up to a few seconds for the server browser to retrieve all the servers. Please wait a little longer for the results to appear.
If all else fails, you can logon to GameMonitor, and click the green play icon to play on that server.

Invalid serial number

 • I am getting an 'Invalid serial number' error when trying to launch or play the game
You are running an outdated version of Multi Theft Auto. Head over to the main page and download the latest version of Multi Theft Auto.

'Network module not compatible!' on MTA:SA launch

 • I am getting 'Network module not compatible!' error message upon launching MTA:SA
This could mean that your MTA:SA install is incomplete or broken. Reinstall it.

'No such mod installed (deathmatch)'

 • I am getting a 'No such mod installed (deathmatch)' error message when trying to connect to any server
Option 1: Simply re-install MTA.
Option 2: Run both gta_sa.exe and Multi Theft Auto.exe with administrator privileges.

Nie znaleziono plików D3dx9_**.dll

 • Kiedy uruchamiam MTA:SA, pojawia się błąd - Nie znaleziono plików D3dx9_**.dll (** = cyfry).
Oznacza to, że DirectX 9 nie jest zainstalowany, bądź nieaktualny.
Zainstalować/zaktualizować DirectX możesz ze strony firmy Microsoft - DirectX End-User Runtime Web Installer.

CRC mismatch

 • When joining a server, the chatbox shows 'CRC mismatch'
This is a server problem. Tell the owner to look at the server section of this page.

'Error loading netc.dll module! (Error 14001)' on MTA:SA launch

 • Full error message:
Error loading netc.dll module! (Error 14001: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log for more detail.)
Make sure you have installed Microsoft Visual C++ 2008 regular and SP1 redistributable packages (x86):
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable package (x86)

'Error 1935. An error occurred during the installation of assembly 'Microsoft.VC90.ATL...'

Download the 'Fix it' helper from here: [1]

Twój antywirus ostrzega Cię o użytkowaniu MTA:SA

 • Twój antywirus informuje Cię, że MTA:SA bądź jego instalator jest złośliwym oprogramowaniem bądź wirusem.
MTA NIE zawiera żadnych wirusów, złośliwych oprogramowań, programów szpiegujących, ani żadnej licencji oprogramowania typu "adware". Powinieneś przeinstalować MTA:SA stąd jeśli wątpisz we właściwość Twojej kopii MTA:SA.

Kiedy pobierane są duże mapy, postęp pobierania zatrzymuje się

 • Kiedy pobierane są duże mapy, postęp pobierania zatrzymuje się, lecz transmisja trwa nadal.
Problem został naprawiony w MTA:SA 1.3.

Windows Vista® / Windows 7-specific

Crash on connect

 • I seem to crash whenever I connect to a server just before I go in-game on Vista
This seems to be an issue with the Microsoft DirectX April 2006 SDK Redistributable DLL file (d3dx9_30.dll) when running in compatibility mode. Please make sure that compatibility mode is competely turned off for both your GTA_SA.exe and Multi Theft Auto.exe executables.

Clock manipulation error

 • I am getting 'Clock manipulation detected!' error message upon launching MTA:SA
This is caused by incorrect system date/time being set (which could be a result of wrong settings or a faulty battery on the pc's motherboard). Setting time and date again should fix the problem.
It might also happen if you are using an AMD Athlon 64 X2 processor with some old drivers. Update them at AMD's site.

Halt on launch

 • When I launch MTA:SA, nothing happens (GTA_SA.exe is running but not loading up)
Run MTA:SA with Administrator privileges. To do this, right click on the installer executable, choose 'Properties', go into 'Compatibility' tab and tick the check box on the last field and try again.

General GTA problems

 • I have unexplainable GTA problems or crashes
Make sure your computer as well as your GTA install meet the minimum requirements and that you are not running in any 98/2000/XP/2003 compatibility modes.
Also try the solutions from these pages:

Performance Issues Sandy Bridge / Second Generation Intel Core

 • Slow MTA performance on Sandy Bridge Processors while other games and San Andreas Singleplayer run fine.
There seems to be a issue in combination with the Windows power profile running in power saving mode, you can solve this issue by changing the power profile to high performance when playing MTA:SA.

Serwer

Ogólne

Fatal error 3

 • Dostaję Fatal error 3 ilekroć połączę się z serwerem.
Ten błąd zdarza się, gdy serwer próbuje się połączyć i nie jest w stanie dostarczyć wymaganych plików do pobrania bo nie ma włączonego pobierania http. Należy ustawić httpdownload w konfiguracji na 1.

Download error 9: Error downloading requested files

 • Dostaję Download error 9: Error downloading requested files, kiedy łączę się ze swoim serwerem.
Ten błąd zdarza się, gdy serwer próbuje się połączyć, aby pobrać pliki. Powoduje to błąd HTTP 404(Nie znaleziono) i błąd u ciebie.
 • Jeśli korzystasz z wbudowanego serwera (httpserver jest ustawiony na 1 i httpdownloadurl jest pusty), upewnij się, że serwer HTTP jest dostępny (można sprawdzić dostęp za pomocą przeglądarki) dla każdego.
 • Po skonfigurowaniu zewnętrznego serwera WWW(httpdownloadurl jest ustawiony na niestandardowy adres URL), upewnij się, że HTTP jest dostępny i upewnij się, że przeczytałeś konfigurowanie zewnętrznego serwera WWW.

CRC mismatch

 • Kiedy klient dołączy do mojego serwera, jego ChatBox pokazuje "CRC mismatch"
CRC mismatch występuje, gdy:
 • Pliki serwerowe zostały zmienione, ale zasób nie został ponownie uruchomiony/odświeżony.
 • Zewnętrzny serwer HTTP jest używany, a pliki nie są zsynchronizowane.

Brakujące konta

Plik accounts.xml nie jest używany od 1.0.4, został zastąpiony plikiem o nazwie internal.db. Aby zapewnić, że informacje starego konta będą migrowane:
 • Zatrzymaj serwer
 • Upewnij się, że twój stary accounts.xml jest poprawny.
 • Usuń internal.db
 • Uruchom serwer

Brakujące zasoby

Od 1.0.4, nazwy zasobów nie mogą zawierać kropek.

Download error 28

Spróbuj wyłączyć aplikacje antywirusowe lub zapory. Jeśli tak to działa, spróbuj dodać wyjątek do zapory, aby umożliwić połączenie się twojego portu http.

Znikające konto

Informacje o koncie (lub czegokolwiek innego) nie są poprawnie zapisywane, może być to spowodowane uszkodzeniem bazy danych. Od wersji 2836, serwer sprawdza integralność plików baz danych SQLite na starcie. Jeśli zgłasza błąd bazy danych, przeczytaj jak naprawić pliki bazy danych.
Jeśli używasz starszej wersji i masz kłopoty, takie jak znikanie konta, należy uaktualnić serwer do ostatniej wersji.

Problemy związane z Windows'em

Nie zgłaszano problemów w 1.3.5.

Problemy związane z Linux'em

Domyślnie nohup tworzy nieskończenie wielki nohup.out

Tymczasowe rozwiązanie to wyłączyć plik nohup: 'nohup ./mta_server > /dev/null &'