PL/onClientBrowserNavigate

From Multi Theft Auto: Wiki

To zdarzenie jest wywoływane gdy przeglądarka ładuje nową stronę.

Parametry

string targetURL, bool isBlocked, bool isMainFrame
  • targetURL: Strona którą załadowała przeglądarka
  • isBlocked: Jeśli przeglądarka została stworzona z parametrem isLocal ustawionym na true, i przeglądarka spróbuje załadować zewnętrzną stronę, ten parametr będzie miał wartość true (i na odwrót)
  • OD WERSJI 1.6 r7888
    isMainFrame: Czy załadowano całą stronę (main frame) lub tylko <iframe> wewnątrz załadowanej strony

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

Accessories-text-editor.png Brak przykładu Funkcji PL/onClientBrowserNavigate brakuje przykładu, pomóż pisząc jakiś

Przed wysłaniem sprawdź Praktyki dobrego kodowania.
-- TODO


Problemy

ID zgłoszenia Oryginalny opis Spolszczony opis
#9173 onClientBrowserNavigate is triggered for <iframe> elements

Zobacz także