RO/CreatePed

From Multi Theft Auto: Wiki

Pagină creată de Axel/Șerbănescu Gabriel

Syntaxă

Click to collapse [-]
Server
ped createPed ( int modelid, float x, float y, float z [, float rot = 0.0, bool synced = true ] )

Argumente Necesare

 • modelid: Un integer specificând skin-ul de la pagina GTASA skin ID.
 • x: Un număr reprezentând coordonata X de pe hartă.
 • y: Un număr reprezentând coordonata Y de pe hartă.
 • z: Un număr reprezentând coordonata Z de pe hartă.

Argumene Opționale

 • rot: Un număr reprezentând rotația în grade.
 • synced: "true" sau "false" reprezentând dacă ped-ul să fie sincronizat. Oprind sincronizarea va creea un ped static sau înghețat, dar va îmbunătăți performanța serverului.
Click to collapse [-]
Client
ped createPed ( int modelid, float x, float y, float z [, float rot = 0.0 ] )

Argumente Necesare

 • modelid: Un integer specificând skin-ul de la pagina GTASA skin ID.
 • x: Un număr reprezentând coordonata X de pe hartă.
 • y: Un număr reprezentând coordonata Y de pe hartă.
 • z: Un număr reprezentând coordonata Z de pe hartă.

Argumente Opționale

 • rot: Un număr reprezentând rotația în grade.

Returnează

Returnează un element de tip ped dacă a fost creeat cu succes.

Exemple

Click to collapse [-]
Server

Acest exemplu creează un ped când pornește resursa:

function crearePed ( name )
  createPed ( 120, 5540.6654, 1020.55122, 1240.545 ) -- Crează un ped/bot cu skin-ul 120, și coordonatele specificate
end
addEventHandler ( "onResourceStart", getResourceRootElement(), crearePed )

Verifică de asemenea