HU/getPedOccupiedVehicle

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 18:22, 7 October 2018 by Surge (talk | contribs) (→‎Kötelező paraméterek)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ez a function visszaadja azt a járművet, amelyben a ped benne van, vagy amibe próbál beszállni.

Szintaxis

vehicle getPedOccupiedVehicle ( ped thePed )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Note: Set the variable to nil to execute removePedFromVehicle
Method: ped:getOccupiedVehicle(...)
Variable: .vehicle
Counterpart: warpPedIntoVehicle


Kötelező paraméterek

 • thePed: A ped, akinek a járművét keressük.

Visszatérési érték

Visszaadja azt a járművet, amelyben a ped benne van, vagy false, ha a ped nincs benne a járműben, vagy érvénytelen a ped.

Példa

Amikor egy ped beírja a 'getcarname' parancsot, és egy járműben ül, akkor ez a példa kiírja a jármű nevét.

function showVehicleName ( thePlayer )
  local theVehicle = getPedOccupiedVehicle ( thePlayer )
  if theVehicle then
   outputChatBox ( "Name of the Vehicle: " .. getVehicleName ( theVehicle ), thePlayer )
  else
   outputChatBox ( "You do not have a Vehicle!", thePlayer, 255, 0, 0, true )
  end
end
addCommandHandler ( "getcarname", showVehicleName )

Lásd még

Fordította