PL/Changes in 1.4.1

From Multi Theft Auto: Wiki
Wersja MTA:SA Zmiany
1.0 1.0.0 • 1.0.1 • 1.0.2 • 1.0.3 • 1.0.4
1.1 1.1.0 • 1.1.1
1.2 1.2.0
1.3 1.3.01.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5
1.4 1.4.01.4.1
1.5 1.5.01.5.11.5.21.5.3
1.6 1.6.0

Główne dodatki/zmiany

 • Na razie brak

Skryptowanie

Skryptowanie: Nowe funkcje

Klient

 • Na razie brak

Serwer

 • Na razie brak

Wspólne (Klienta i po stronie serwera)

 • Dodano hash
 • Dodano globalną zmienną 'sourceTimer' do funkcji zegara

Skryptowanie: Nowe wydarzenia

Klient

 • Na razie brak

Serwer

 • Na razie brak

Skryptowanie: Zmiany, poprawki i uzupełnienia

 • Teraz forcePlayerMap jest funkcją po stronie klienta i serwera
 • Naprawiono błąd, gdy redefiniowano Vector'y i Matrix (wydanie #8660)
 • Naprawiono błąd, który był powodowany przez próbę dostania klucza formantu związanego z funkcją po stronie klienta(wydanie #8474)
 • Naprawiono setWeaponFlags(weapon, "flags") zwracało false (wydanie #8686)

Klient

Klient: Dodatki

 • Na razie brak

Klient: Poprawki i zmiany

 • Na razie brak

Serwer

Serwer: Dodatki

Serwer: Poprawki i zmiany

 • Na razie brak

Zasoby

 • Na razie brak

Edytor

 • Na razie brak

Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowe informacje dostępne na Bug tracker Changelog i repozytorium Google Code: