PL/Dgs-dx3dinterface

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Właściwości DGS są używane by zmieniać styl GUI i zrobić go lepszym!


Ta strona pokazuje właściwości dgs-dx3dinterface które możesz użyć.

Główne funkcje

Właściwości

position

Tabela przechowuje koordynaty x,y,z dla dx 3d interface w świecie.

dgsSetProperty(interface,"position",{x,y,z})
 • x: Koordynat x miejsca.
 • y: Koordynat y miejsca.
 • z: Koordynat z miejsca.

faceTo

Tabela przechowuje koordynaty x,y,z które dx 3d interface używa dla kierunku zwrotu w świecie.

dgsSetProperty(interface,"faceTo",{faceTowardsX,faceTowardsY,faceTowardsZ})
 • faceTowardsX: Koordynat x kierunku zwrotu w świecie.
 • faceTowardsY: Koordynat x kierunku zwrotu w świecie.
 • faceTowardsZ: Koordynat x kierunku zwrotu w świecie.

size

Size to relatywna w świecie

dgsSetProperty(interface,"size",{width,height})
 • width: Płaszczyzna szerokości dx 3d interface relatywnie do świata
 • height: Płaszczyzna wysokości dx 3d interface relatywnie do świata

color

The color which can be translated by tocolor of the dx 3d interface.

dgsSetProperty(interface,"color",color)
 • color: An integer of the color of the dx 3d interface.

resolution

Rozdzielczość (w pikselach) celu renderu.

dgsSetProperty(interface,"resolution",{width,height})
 • width: Szerość celu renderu.
 • height: Wysokość celu renderu.

maxDistance

Maksymalna odległość widzenia celu.

dgsSetProperty(interface,"maxDistance",maxDistance)
 • maxDistance: Płaszczyzna odległości.

renderTarget_parent

Ta właściwość przechowuje cel renderu dx 3d interface.

dgsSetProperty(interface,"renderTarget_parent",renderTarget)
 • renderTarget: Cel renderu który jest użyty do renderowania 'dziecka' DGS Elementów dla dx 3d interface.


Zobacz też

General Properties

Unique Properties