PL/onClientElementDestroy

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się kiedy element zostanie zniszczony przy użyciu destroyElement lub zasób do którego należał element zostanie zatrzymany. Zostanie wywołany także gdy rodzic elementu zostanie zniszczony.

Parametry

Brak

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element który został zniszczony.

Przykład

Ten przykład wyświetla wiadomość na czacie kiedy pojazd w którym jesteś zostanie zniszczony przez skrypt

addEventHandler("onClientElementDestroy", getRootElement(), function ()
	if getElementType(source) == "vehicle" and getPedOccupiedVehicle(getLocalPlayer()) == source then
		outputChatBox("Twój pojazd został zniszczony przez skrypt")
	end
end)

Zobacz także

Zdarzenia elementów po stronie klienta

BETA: FROM VERSION 1.5.9 r20724 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.9 r20837 ONWARDS


Funkcje zdarzeń po stronie klienta