PL/onClientGUIAccepted

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się kiedy enter zostanie wciśnięty w polu tekstowym

Parametry

element editBox
  • editBox: Aktywne pole tekstowe

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest pole tekstowe w którym został kliknięty enter.

Przykład

Ten przykład tworzy pole tekstowe i wyświetla jego treść kiedy enter zostanie naciśnięty gdy pole jest aktywne

editBox = guiCreateEdit ( 0.3, 0.1, 0.4, 0.1, "", true )
addEventHandler( "onClientGUIAccepted", editBox,
    function( theElement ) 
        outputChatBox( guiGetText( theElement ) )
    end
)

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta