PL/onClientGUIScroll

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się kiedy pasek przewijania zostanie przewinięty.

Parametry

element Scrolled
  • Scrolled: Pasek przewijania który został przewinięty

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest pasek przewijania który został przewinięty.

Przykład

Ten przykład wyświetla wiadomość z nową pozycją paska kiedy ten zostanie przewinięty

function OnScroll(Scrolled)
	outputChatBox("Nową pozycją paska jest "..guiScrollBarGetScrollPosition(Scrolled))
end
addEventHandler("onClientGUIScroll",getRootElement(),OnScroll)

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta