PL/onClientKey

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się za każdym razem gdy gracz kliknie przycisk na jego klawiaturze lub myszce. Tego zdarzenia można także użyć aby sprawdzić czy klient przewija swoje kółko w myszce.

Parametry

string button, bool pressOrRelease
 • button: Ten argument odnosi się do nazwy przycisku który został kliknięty. Zajrzyj na PL/Key names po listę wszystkich możliwych nazw przycisków
 • pressOrRelease: Ten argument odnosi się do tego czy przycisk jest wciśnięty (jeśli tak to argument wynosi true) lub puszczony (wtedy argument wynosi false)

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element główny klienta.

Anulowanie efektu

BETA: FROM VERSION 1.4 ONWARDS

Jeśli to zdarzenie zostanie anulowane, wtedy wszystkie przypisy MTA i GTA do anulowanego klawisza nie wykonają się. Notatka: Przycisk escape może być anulowany tylko za pierwszym kliknięciem. Jeśli gracz kliknie escape dwa razy, menu otworzy się

Przykład

Ten przykład wyświetla informację na czacie za każdym razem gdy gracz wciśnie przycisk

function playerPressedKey(button, press)
  if (press) then -- Only output when they press it down
    outputChatBox("Wcisnąłeś/aś przycisk "..button.."!")
  end
end
addEventHandler("onClientKey", root, playerPressedKey)

Ten przykład wyświetla na czacie informację za każdym razem gdy gracz przewija swoje kółko w myszy

addEventHandler( "onClientKey", root, function(button,press) 
  -- Ponieważ mouse_wheel_down i mouse_wheel_up nie mogą zostać wypuszczone, nie musimy sprawdzać czy to było kliknięcie
  if button == "mouse_wheel_up" or button == "mouse_wheel_down" then
    outputDebugString( button .. " przesunięte." )
    return true
  end
  return false
end )

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta