PL/onClientMouseEnter

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy gracz najedzie myszką na element GUI.

Parametry

int absoluteX, int absoluteY, element leftGUI
 • absoluteX: pozycja X kursora, w pikselach, liczona od lewej strony ekranu
 • absoluteY: pozycja Y kursora, w pikselach, liczona od góry ekranu
 • leftGUI: element gui nad którym myszka była poprzednio lub nil jeśli nie istnieje

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element GUI nad którym jest myszka.

Przykład

Ten przykład wyświetla wiadomość na czacie kiedy gracz najedzie na element GUI

addEventHandler( "onClientMouseEnter", getRootElement(), 
  function(aX, aY)
    outputChatBox( "Najechałeś/aś na element GUI na ("..tostring(aX)..", "..tostring(aY)..")")
  end
)

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta