RO/getSoundEffects

From Multi Theft Auto: Wiki

Redă stările tuturor efectelor unui sunet.

Sintaxă

table getSoundEffects (element sound)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:getEffects(...)

Argumente Necesare

Redare

Redă un table cu numele efectelor ca și chei, iar stările acestora ca și valori. În caz contrar, false.

Denumirea efectelor sunetului:

  • gargle
  • compressor
  • echo
  • i3dl2reverb
  • distortion
  • chorus
  • parameq
  • reverb
  • flanger

Exemplu

function switchEffects(sound)
	for _,v in ipairs(getSoundEffects(sound)) do -- Căutăm sunetul în librăria de efecte ale sunetelor.
		if v == "gargle" then -- Dacă efectul sunetului este 'gargle', continuăm.
			setSoundEffectEnabled(sound, "gargle", false) -- Dezactivează efectul 'gargle'.
		end
	end
end

Vizualizați de asemenea