RO/stopSound

From Multi Theft Auto: Wiki

Oprește redarea unui element de tip sound specificat. Elementul de tip sunet este, de asemenea, distrus.

Sintaxă

bool stopSound (element theSound)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:stop(...)

Argumente Necesare

  • theSound: element-ul de tip sound pe care doriți să-l opriți din redare.

Redare

Redă true dacă sunetul a fost oprit cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

function startMySound() -- Crearea unui sunet
    sound = playSound("sound.mp3", true)
end
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, startMySound)

function stopMySound() -- Oprirea sunetului creat
    stopSound(sound)
end
addCommandHandler("stopsound", stopMySound) -- Oprirea sunetului creat anterior se va putea realiza folosind comanda /stopsound

Vizualizați de asemenea