RO/setSoundSpeed

From Multi Theft Auto: Wiki

Această funcție este utilizată pentru a schimba viteza de redare a unui element de tip sound specificat.

Sintaxă

bool setSoundSpeed (element sunet, float viteză)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setSpeed(...)
Variable: .speed
Counterpart: getSoundSpeed

Argumente Necesare

  • sunet: element-ul de tip sound element a cărui viteză de redare trebuie redată.
  • viteză: un număr de tip float reprezentând viteza de redare dorită.

Redare

Redă true dacă viteza de redare a elementului de tip sound a fost schimbată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

function soundFunc()
sound = playSound("/sounds/jizzy.mp3",true) -- Redă sunetul 'jizzy.mp3' din fișierul sounds;
setSoundSpeed(sound, 1.2) -- Setează viteza de redare a sunetului;
end
addCommandHandler("play", soundFunc)

Vizualizați de asemenea