HU/getBrowserSource

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a funkció használható egy webhely forráskódjának lekérésére (asynchronously). A forráskód mérete 2 MiB-re van korlátozva (a megmaradó bájtok levágásra kerülnek).

Szintaxis

bool getBrowserSource ( browser webBrowser, function callback )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:getSource(...)

Kötelező argumentumok

 • webBrowser: a böngészőelem, amelynek a forrását szeretné megkapni
 • callback: egy callback funkció az alábbi szintaxissal

Callback szintaxis

function ( string code )

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha érvényes argumentumok lettek megadva, egyébként false.

Példa

local browser = createBrowser(1024,1024,false,false)   --Create Browser

addEventHandler("onClientBrowserCreated",browser,function()
  loadBrowserURL(browser,"http://www.youtube.com")  --Load URL
end)

addEventHandler("onClientBrowserDocumentReady",browser,function(url)
  local rnt = getBrowserSource(browser,function(code)   --Get Browser Source and Call Function
    outputChatBox(code)               --Output Code
  end)
  if rnt then
    outputChatBox("Browser Source Got",0,255,0)
  else
    outputChatBox("Failed To Get Browser Source",255,0,0)
  end
end)

Lásd még

GUI Függvények

Fordította