HU/setBrowserAjaxHandler

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a függvény biztosít egy kérvényezhető ajax resource-ot Lua/Javascript kommunikációra egy böngésző-nek.

Szintaxis

bool setBrowserAjaxHandler ( browser webBrowser, string url [, function handler] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:setAjaxHandler(...)


Kötelező argumentumok

  • webBrowser: A web-böngésző amely futtatja a JavaScript kódot.
  • url: Az URL a kezeléshez
[[|link=|]] Figyelmeztetés: Ne használja URL paraméternek ugyan azt az elérési útvonalat mint ami egy létező fájlra mutat! Az Ajax kéréseknek magasabb prioritása van mint a normál fájloknak, mely az adott fájl elérhetetlenségéhez vezet, amennyiben az Ajax kérés azonos elérési úton van.


Opcionális argumentumok

  • handler: A függvény amelyet a böngésző meghív ebben a kérésben. Ha a paraméter nil vagy el lett hagyva, az URL Ajax kérése törölve lesz.

További információ

A függvény (ha meg van adva), két táblával lesz meghívva, melyek a GET és a POST paramétereket képviselik. A meghívott függvény visszaadhat egy string-et, mely a böngészőnek lesz betáplálva mint fájl tartalom.

Példa

Ez a példa kiírja az összes GET paramétert, épp úgy mint a kérések számát melyeket ehhez az Ajax ponthoz intéztek.

--In order to render the browser on the full screen, we need to know the dimensions.
local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize()
 
--Let's create a new browser in local mode. We will not be able to load an external URL.
local webBrowser = createBrowser(screenWidth, screenHeight, true, false)
 
--This is the function to render the browser.
function webBrowserRender()
	--Render the browser on the full size of the screen.
	dxDrawImage(0, 0, screenWidth, screenHeight, webBrowser, 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), true)
end


local counter = 0
setBrowserAjaxHandler(webBrowser, "ajax.html",
	function(get, post)
		counter = counter+1
		local output = string.format("<pre>You have requested this page %d times.\n", counter)
		-- List Parameters
		local getParameters = "Get Parameters: \n"
		for k, v in pairs(get) do 
			getParameters = getParameters..string.format("[%s] = %s\n", k, v)
		end 
		
		output = output..getParameters.."</pre>"
		return output
	end
);
 
--The event onClientBrowserCreated will be triggered, after the browser has been initialized.
--After this event has been triggered, we will be able to load our URL and start drawing.
addEventHandler("onClientBrowserCreated", webBrowser, 
	function()
		--After the browser has been initialized, we can load our file.
		loadBrowserURL(webBrowser, "http://mta/local/ajax.html?hello=world")
		--Now we can start to render the browser.
		addEventHandler("onClientRender", root, webBrowserRender)
	end
)

Visszaadott érték

true amennyiben az Ajax kérés létre lett hozva/törölve lett.

Lásd még

GUI Függvények


Fordította

  • WorthlessCynomys