HU/guiCreateBrowser

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a funkció létrehoz egy új CEGUI böngésző elemet.

Szintaxis

gui-browser guiCreateBrowser ( float x, float y, float width, float height, bool isLocal, bool isTransparent, bool isRelative [ , element parent = nil ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: GuiBrowser(...)


Kötelező paraméterek

  • x: Egy float érték a 2D x pozíciójának a játékos képernyőjén. This is affected by the relative argument.
  • y: Egy float érték a 2D y pozíciójának a játékos képernyőjén. This is affected by the relative argument.
  • width: A böngésző natív szélessége
  • height: A böngésző natív magassága
  • isLocal: Beállítja, hogy a böngésző csak helyi vagy csak internetről származó tartalmakat jeleníthet meg (itt talál további példákat a további információkért)
  • isTransparent: true ha azt szeretné, hogy a böngésző támogassa az átlátszóságot, egyébként false
  • isRelative: Ez azt jelenti, hogy a méretek és a pozícionálás relatívak-e. Ha ez true, akkor az összes x,y,width,height értéknek 0 és 1 között kell lenni, reprezentálva a méretek/pozíciók, mint egy a képernyő méretének töredéke. Ha false, akkor a méret és a kordináták a játékos felbontását veszik alapul, a guiGetScreenSize használatával.

Tetszőleges paraméterek

  • parent: Ez a szülője annak a rádiógombnak amihez hozzá lett kapcsolva. Ha a relative argument értéke true, akkor a méretezés és a pozícionálás a szülőjéhez viszonyítva történik. Ha a relative argument értéke false, akkor a pozícionálás a szülőhöz viszonyítva történik, pixelekben. Ha nincs megadva szülő, akkor a szülő a képernyő lesz - így a pozícionálás és a méretezés a képernyőhöz igazodik.

Visszaadott érték

Visszaad egy gui-browser elemet, ha sikeresen létre lett hozva, egyébként false. Akkor is false értéket ad vissza, ha a felhasználó letiltotta a távoli oldalakat, és az isLocal-t false-ra állította.

Példa

Ez a példa egy webböngészőt kapcsol hozzá a CEGUI ablakhoz.

-- In order to render the browser fullscreen, we need to get the dimensions of the screen
local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize( )

-- Let's create a new browser in remote mode
local window = guiCreateWindow( 0, 0, screenWidth, screenHeight, "Web Browser", false )
local browser = guiCreateBrowser( 0, 28, screenWidth, screenHeight, false, false, false, window )
local theBrowser = guiGetBrowser( browser ) -- Get the browser element from gui-browser

-- The event onClientBrowserCreated will be triggered after the browser has been initialized
-- After this event has been triggered we will be able to load our URL
addEventHandler( "onClientBrowserCreated", theBrowser, 
	function( )
		-- After the browser has been initialized, we can load www.youtube.com
		loadBrowserURL( source, "https://www.youtube.com/" )
	end
)

Lásd még

GUI Függvények

Fordította