HU/getCameraInterior

From Multi Theft Auto: Wiki

Returns the interior of the local camera (independent of the interior of the local player).

Procedural

Szintaxis

Click to collapse [-]
Server
int getCameraInterior ( player thePlayer )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: player:getCameraInterior(...)
Variable: .cameraInterior
Counterpart: setCameraInterior

Kötelező paraméterek

thePlayer: A játékos, akinek a kamera interiorját szeretné megkapni.

Click to collapse [-]
Client
int getCameraInterior ( )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Camera.getInterior(...)
Variable: .interior
Counterpart: setCameraInterior

Visszatérési értéke egy integer, mely a kamera interiorját mutatja, false ha az argumentum érvénytelen.

Példa

Click to collapse [-]
Server
function outputCameraInterior ( player, command )
	local interior = getCameraInterior ( player )
	outputChatBox ( "The camera is in the interior " .. interior, player, 255, 255, 0 )
end
addCommandHandler ( "camera", outputCameraInterior )


Objektum orientált

Szintaxis

Click to collapse [-]
Server
int player:getCameraInterior ( )
-- or
int player.cameraInterior -- to get the camera interior value
player.cameraInterior = int someValue -- to set the camera interior value
Click to collapse [-]
Client
int Camera.getInterior ( )

Visszatérési értéke egy integer, mely a kamera interiorját mutatja, false ha az argumentum érvénytelen.

Példa

Click to collapse [-]
Client
function outputCameraInterior ( command )
	local interior = Camera.getInterior ( )
	outputChatBox ( "The camera is in the interior " .. interior, localPlayer, 255, 255, 0 )
end
addCommandHandler ( "camera", outputCameraInterior )


Lásd még

Fordította