HU/getCameraShakeLevel

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a function a setCameraShakeLevel segítségével visszaadja a camera remegési szintjét

Szintaxis

int getCameraShakeLevel ( )

Visszatérési érték

Visszatérési értéke egy integer, mely a camera remegési szintjét mutatja, 0-tól (nincs remegési effect) 255-ig (maximum remegési effect). Alapértelmezetten a camerának nincs remegési effectje.

Példa

Ez a pálda ellenőrzni, hogy a camera remegési szintje megválzotik-e a játékosnak, és ennek megfelelően különböző üzeneteked ad a játékosnak.

local lastDrunkLevel = getCameraShakeLevel()
local function warnPlayerAboutDrunkenness()
  local currentDrunkLevel = getCameraShakeLevel()
  if currentDrunkLevel ~= lastDrunkLevel and (currentDrunkLevel == 0 or currentDrunkLevel == 255) then
    outputChatBox(currentDrunkLevel == 255 and "You're completly drunk! You should stop drinking!" or "Now you are completely sober! You sohuld keep it like that.", currentDrunkLevel == 255 and 255 or 0, currentDrunkLevel == 0 and 255 or 0, 0)
  end
  lastDrunkLevel = currentDrunkLevel
end
addEventHandler("onClientRender", root, warnPlayerAboutDrunkenness)

lásd még

Fordította