HU/setCursorAlpha

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a function arra szolgál, hogy megváltoztassuk a játékos kurzorának a átláthatóságát.

Szintaxis

bool setCursorAlpha( int alpha )

Kötelező paraméterek

 • alpha : A beállítandó alpha érték. Ez az érték 0-255 lehet, ahol a 255 teljesen átlátszatlan, és a 0 teljesen átlátszó.

Visszatérési érték

Visszatérési értéke true, ha az új alpha érték be lett állítva, egyébként false.

Requirements

Minimum supported server n/a
Minimum supported client 1.3.2

Note: Using this function requires the resource to have the above minimum version declared in the meta.xml <min_mta_version> section. e.g. <min_mta_version client="1.3.2" />

Példa

-- Egy egyszerű parancsal teszteljük a setCursorAlpha function-t
addCommandHandler( "cursorAlpha", 
  function ()
    -- Show the cursor if it is not showing or hide the cursor if it is
    showCursor( not isCursorShowing ( ) )
    -- Set the alpha to 100
    setCursorAlpha(100)
  end
)

Lásd még

GUI függvények

Böngészők

Gombok

Jelölőnégyzetek

Lenyíló listák

Beviteli mezők

Rács listák

Szövegdobozok

Töltéscsíkok

Rádió gombok

Görgetősávok

Görgetőablakok

Statikus képek

Füles ablakok

Fülek

Szövegek

Ablakok

Fordította