PL/takeWeapon

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja usuwa wybraną broń i / lub amunicję z ekwipunku wskazanego gracza.

Składnia

bool takeWeapon ( player thePlayer, int weaponId [, int ammo ] )

Wymagane argumenty

 • thePlayer: wskazany gracz
 • weaponId: ID broni, które chcesz usunąć z ekwipunku

Dodatkowe argumenty

 • ammo: jeśli podane, podana ilość amunicji zostanie usunięta zamiast broni.

Wynik

Zwraca true jeśli broń została poprawnie nadana, false jeśli nie.

Przykład

Ten przykład dodaje komendę "usungranatdymny", która usuwa granat dymny z ekwipunku wskazanego gracza.

addCommandHandler( 'usungranatdymny',
 function( player , theCommand, thePlayer)
  if ( thePlayer ) then
   takeWeapon ( getPlayerFromName( thePlayer ), 17 ) -- usuwa broń wskazanego gracza w komendzie
   outputChatBox ( "Gracz " .. getPlayerName ( player ) .. " usuwa granat dymny z Twojego ekwipunku.", getPlayerFromName( thePlayer ) ) -- gracz, na którym wykonaliśmy operacje zostaje o fakcie poinformowany
  end
 end
)

Zobacz również