HU/executeBrowserJavascript

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a függvény végrehajt egy Javascript karakterláncot a megadott böngészőhöz. Csak helyi böngészőkkel működik.

Szintaxis

bool executeBrowserJavascript ( browser webBrowser, string jsCode )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:executeJavascript(...)

Kötelező argumentumok

 • webBrowser: A webböngésző, amely végrehajtja a Javascript kódot
 • jsCode: A Javascript kódszöveg

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha a Javascript végrehajtása megengedett az aktuális környezetben, egyébként false.

Példa

Ez a példa azt mutatja, hogyan jelenítheti meg a helyi játékos nevét a weboldalon.

local browser = guiGetBrowser(guiCreateBrowser(200, 200, 400, 200, true, false, false))

addEventHandler("onClientBrowserCreated", browser,
  function ()
    loadBrowserURL(source, "http://mta/local/example.html") --Containing <span id="nick"></span> somewhere in the file
  end)

--The page has to load first
addEventHandler("onClientBrowserDocumentReady", browser,
  function ()
    executeBrowserJavascript(source, "document.getElementById('nick').innerHTML = '" .. getPlayerName(localPlayer) .. "'");
  end)

SLásd még

GUI Függvények

Fordította