HU/getBrowserSettings

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a funkció visszaad egy táblát, amely tartalmazza a böngésző beállításait.

Szintaxis

table getBrowserSettings ()

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Browser.getSettings(...)

Visszaadott érték

A table having the following keys:

  • RemoteEnabled: true, ha a távoli weboldalak engedélyezve vannak, egyébként false
  • RemoteJavascript: true, ha a Javascript engedélyezve van a távoli weboldalakon, egyébként false
  • PluginsEnabled: true, ha olyan pluginek, mint a Flash, Silverlight (a Java nem) engedélyezve vannak, egyébként false. alapértelmezetten false a beállítás

Példa

Ez a példa nem lett tesztelve

local window = guiCreateWindow(200, 200, 1024, 768, "Webbrowser", false)
local browser = guiCreateBrowser(0, 0, 800, 600, false, false, false, window)

for k,v in pairs(getBrowserSettings(browser)) do
 outputChatBox("['"..tostring(k).."'] = '"..tostring(v))
end

Lásd még

GUI Függvények

Fordította