HU/getBrowserTitle

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a funkció visszaadja a letöltött böngésző címét.

Szintaxis

string getBrowserTitle ( browser webBrowser )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:getTitle(...)
Variable: .title

Kötelező argumentumok

  • webBrowser: a böngésző

Visszaadott érték

Visszaadja a címet string-ként. Visszaad egy false értéket, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva.

Példa

addCommandHandler("browsers",
	function()
		outputChatBox("List of browser titles:")
		for k, v in pairs( getElementsByType("web-browser") ) do
			outputChatBox(k .. ". " .. getBrowserTitle(v))
		end
	end
)

Lásd még

GUI Függvények

Fordította