HU/navigateBrowserBack

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Visszaviszi a böngészőt az előző oldalra.

Szintaxis

bool navigateBrowserBack( browser webBrowser )

Kötelező argumentumok

 • webBrowser: A böngésző amit vissza akar küldeni az előző oldalra.

Visszaadott érték

true ha a böngésző visszatért az előző oldalra, false egyébként.

Példa

Click to collapse [-]
Client

Ez a példa létrehoz egy böngészőt ami vissza tud térni az utolsó és az előző oldalra és frissíteni is lehet:

window = guiCreateWindow(126, 122, 848, 674, "Firechrome", false)
guiWindowSetSizable(window, false)

navigateBackBtn = guiCreateButton(10, 19, 39, 36, "<", false, window)
navigateForwardBtn = guiCreateButton(98, 19, 39, 36, ">", false, window)
addressBar = guiCreateEdit(137, 19, 701, 36, "", false, window)
guiSetEnabled( addressBar, false )
reloadBtn = guiCreateButton(49, 19, 49, 36, "reload", false, window)
browser = guiCreateBrowser(10, 55, 828, 609, false, false, false, window)

-- Load our page on browser creation.
local theBrowser = guiGetBrowser(browser) 
addEventHandler("onClientBrowserCreated", theBrowser, 
  function()
    loadBrowserURL(source, "https://forum.mtasa.com/")
  end
)

-- This checks to see if the browser can navigate in any direction and enables the back or forward buttons
addEventHandler( "onClientBrowserDocumentReady", theBrowser, function( )
  navigateForwardBtn.enabled = (canBrowserNavigateForward(theBrowser))
  navigateBackBtn.enabled = (canBrowserNavigateBack(theBrowser))
  guiSetText( addressBar, getBrowserURL( theBrowser ) )
end )

-- This part handles the GUI navigation buttons for the browser.
addEventHandler( "onClientGUIClick", resourceRoot, function ( )
  if source == navigateBackBtn then
    navigateBrowserBack(theBrowser)
  elseif source == navigateForwardBtn then
    navigateBrowserForward(theBrowser)
  elseif source == reloadBtn then
    reloadBrowserPage(theBrowser)
  end
end )

Lásd még

GUI Függvények


Fordította

 • WorthlessCynomys