HU/stopSound

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Megállítja a lejátszását a megadott hangelemnek. És a hangelemet is megsemmisíti.

Szintaxis

bool stopSound ( element theSound )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:stop(...)


Kötelező argumentumok

  • theSound: a hangelem, amelyet leszeretne állítani.

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha a hang sikeresen le lett állítva, egyébként false.

Példa

function startMySound()
    sound = playSound( "sound.mp3", true )
end
addEventHandler( "onClientResourceStart", resourceRoot, startMySound )

function stopMySound()
    stopSound( sound )
end
addCommandHandler ( "stopsound", stopMySound ) --using the command 'stopsound' will stop the sound

Lásd még

Fordította