HU/getSoundProperties

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a funkció egy hang sajátos tulajdonságát kapja meg.

Szintaxis

float, float, float, bool getSoundProperties( element sound )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:getProperties(...)
Counterpart: setSoundProperties

Kötelező argumentumok

Visszaadott érték

Ez a fuknció visszaad 3 float és egy logikai értéket:

Az első float az a hangminta arányát adja vissza, a második az a hang sebességét, a harmadik pedig a hangmagasságot. A logikai érték pedig azt fejezi ki, hogy a hang megfordult-e, vagy sem.

Példa

Péda 1: Ez a példa visszaad 3 float értéket, a hangmintát, a sebességet, a hangmagasságot és a logikai érték pedig azt, hogy a hang megfordult-e vagy sem minden ötödig másodpercben.

local sound 
local timer

addCommandHandler("playsound",
function () 
    sound = playSound("wasted.mp3")
    timer = setTimer(function() soundProperties(sound) end, 5000, 0)
end
)

function soundProperties(sound)
    local sampleRate, tempo, pitch, isReversed = getSoundProperties(sound) --gets the sample rate, tempo, pitch and a boolean value representing whether the sound is reversed or not.
    outputChatBox(sampleRate.." "..tempo.." "..pitch.." "..tostring(isReversed))
end

Lásd még

Fordította