PL/takeAllWeapons

From Multi Theft Auto: Wiki

Ta funkcja zabiera wszystkie bronie wskazanemu pedowi lub graczowi.

[[{{{image}}}|link=]] Notatka: Bronie zostają domyślnie usunięte kiedy gracz lub ped zginie. To znaczy, że funkcja powinna zostać użyta kiedy wskazany element żyje.

Składnia

bool takeAllWeapons ( ped thePlayer )

Wymagane argumenty

Wynik

Zwraca true jeśli broń została poprawnie nadana, false jeśli nie.

Przykłady

Ten przykład dodaje komendę "usunbronie", która usuwa bronie wszystkim graczom na serwerze.

addCommandHandler( "usunbronie",
 function ( player, command )
  for k, v in ipairs ( getElementsByType("player") ) do
    takeAllWeapons ( v )
    outputChatBox ( "Gracz " .. getPlayerName( player ) .. " zabiera wszystkim bronie.", player )
  end
 end
)

Zobacz również