RO/SetSoundPaused

From Multi Theft Auto: Wiki

Această funcție este utilizată pentru a pune pe pauză sau scoate de pe pauză redarea unui element specific de tip sound.

Utilizați elementul 'jucător' pentru a utiliza vocea jucătorului.

Sintaxă

bool setSoundPaused(element theSound, bool paused)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setPaused(...)
Variable: .paused
Counterpart: isSoundPaused

Argumente Necesare

 • theSound: element-ul de tipsound pe care doriți să-l puneți/scoateți pe/de pe pauză.
 • paused: o valoare de tip boolean care să specifice dacă sunetul să fie sau nu pus pe pauză. Pentru a pune pe pauză un sunet, folosiți true.

Redare

Redă true dacă element-ul de tip sound a fost pus pe pauză cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Click to collapse [-]
Client
theSound = playSound("music/song.mp3", true)
function togglePausedSound()
  if (isSoundPaused(theSound)) then -- Verificăm dacă sunetul este pus pe pauză;
    setSoundPaused(theSound, false)
  else -- Dacă nu este pus pe pauză, îl punem;
    setSoundPaused(theSound, true)
  end
end
addCommandHandler("pausesound", togglePausedSound)

Changelog

Versiune Descriere
1.3.2 Adăugat elementul 'jucător' pentru a utiliza vocea jucătorului

Vizualizați de asemenea