RO/getBlipIcon

From Multi Theft Auto: Wiki

Această funcție redă tipul de iconiță pe care un blip îl are.

Sintaxă

int getBlipIcon(blip theBlip)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:getIcon(...)
Variable: .icon
Counterpart: setBlipIcon

Argumente Necesare

 • theBlip: blip-ul căruia dorim să îi obținem tipul de iconiță folosit.

Redare

Redă un număr întreg (int) care indică tipul de iconiță folosit. Valorile valide sunt listate pe pagina Radar Blips.

Exemplu

Acest exemplu va găsi toate blip-uri existente și le va seta tipul de iconiță la cel standard (default).

blips = getElementsByType("blip") -- Obținem un tabel ce conține toate blip-uril existente;
for blipKey, blipValue in ipairs(blips) do -- Trecem prin lista din tabel și stocăm fiecare blip în variabila blipValue;
  blipIcon = getBlipIcon(blipValue) -- Obținem și stocăm tipul de iconiță în variabila blipIcon;
  if (blipIcon ~= 0) then	-- Verificăm dacă tipul de iconiță nu este deja cel default;
    setBlipIcon(blipValue, 0) -- Setăm tipul de iconiță la cel standard pentru acele blip-uri care nu au tipul de iconiță setată la standard (default).
  end
end

Vizualizați de asemenea