RO/createBlipAttachedTo

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție crează un blip care este atașat unui element. Acest blip este afișat ca o iconiță pe radarul/harta jucătorului și va 'urmări' elementul căruia îi este atașată.

Sintaxă

Click to collapse [-]
Server
blip createBlipAttachedTo(element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0, element visibleTo = getRootElement() ])
Click to collapse [-]
Client
blip createBlipAttachedTo(element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0 ])


OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Blip.createAttachedTo(...)


Argumente Necesare

  • elementToAttachTo: element-ul căruia doriți să-i atașați un blip.

Argumente Opționale

OBSERVAȚIE: Atunci când doriți să utilizați argumente opționale există posibilitatea să fiți nevoit să introduceți toate argumentele predecesoare argumentului pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații despre argumentele opționale, vizualizați optional arguments.

  • icon: Iconița pe care doriți să o afișați. Valorile valide pot fi regăsite aici: Radar Blips
  • size: Mărimea iconiței. Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 2. Valoarea maximă este 25.
  • r: Cantitatea de roșu pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 255.
  • g: Cantitatea de verde pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 0.
  • b: Cantitatea de albastru pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 0.
  • a: Cantitatea de transparență pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 255 (complet opacă).
  • ordering: Definește ordinea nivelului-Z al iconiței (-32768 – 32767). Valoarea standard (default) este 0.
  • visibleDistance: Distanța maximă de cameră de la care iconița să fie încă vizibilă (0–65535).
Click to collapse [-]
Server
  • visibleTo: Definește cine poate vedea iconița. Din oficiu este vizibilă tuturor. Vizualizați visibility pentru mai multe detalii.

Redare

Redă un blip dacă respectivul blip a fost creat cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Click to collapse [-]
Server

Acest exemplu crează un blip care este vizibil tutor și care este atașat unui jucător ales la întâmplare. Acest blip îl va urmări pe jucător în permanență, chiar și atunci când se află în mișcare.

function setupRandomRobber()
	local myPlayer = getRandomPlayer() -- Alegem un jucător la întâmplare;
	local myBlip = createBlipAttachedTo(myPlayer, 52) -- Afișăm o iconiță cu semnul '$' la poziția curentă a jucătorului și lăsăm iconița vizibilă pentru toată lumea. (parametrul 'visibleTo' nu este setat)
end

Vizualizați de asemenea