RO/getBlipSize

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție redă mărimea unui blip.

Sintaxă

int getBlipSize(blip theBlip)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:getSize(...)
Variable: .size
Counterpart: setBlipSize


Argumente Necesare

  • theBlip: blip-ul căruia doriți să îi obțineți mărimea.

Redare

Redă un număr întreg (int) care indică mărimea respectivului blip. Valoarea standard (default) este 2. Valoarea maximă este 25.

Exemplu

Acest exemplu va reseta mărimea tuturor iconițelor existente la cea standard.

blips = getElementsByType("blip") -- Obținem un tabel cu toate iconițele existente;
for blipKey, blipValue in ipairs(blips) do -- Trecem prin lista din tabel și stocăm fiecare iconiță în variabila blipValue;
blipSize = getBlipSize(blipValue) -- Obținem și stocăm mărimea fiecărei iconițe în variabila blipSize;
    if (blipSize ~= 2) then	-- Verificăm dacă iconița nu are mărimea 2 (standard);
        setBlipSize(blipValue, 2) -- Setăm mărimea standard tuturor iconițelor care nu au deja mărimea standard setată.
    end
end

Vizualizați de asemenea