RO/getBlipVisibleDistance

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție redă distanța vizibilă pe care o are un blip.

Sintaxă

float getBlipVisibleDistance(blip theBlip)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:getVisibleDistance(...)
Variable: .visibleDistance
Counterpart: setBlipVisibleDistance


Argumente Necesare

  • theBlip: blip-ul a cărui distanță vizibilă doriți să o obțineți.

Redare

Redă o valoare flotantă care conține distanța vizibilă a blip-ului. În cazul în care blip-ul respectiv este nevalid, va reda false.

Exemplu

Acest exemplu va demonstra funcționalitatea de bază a funcției.

local blip = createBlip(0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000)
outputDebugString("Distanță vizibilă blip: " .. getBlipVisibleDistance(blip))

Acest exemplu va combina toate distanțele vizibile a tuturor blip-urilor existente.

local blips = getElementsByType("blip") -- Obține un tabel cu toate blip-urile existente.
local distance = 0
for index, blip in ipairs(blips) do -- Trecem prin întreaga listă a tabelului și stocăm fiecare blip în variabila denumită blip.
	distance = distance + getBlipVisibleDistance(blip) or 0 -- Calculăm distanța vizibilă a tuturor acestor blip-uri; "or 0" reprezintă distanța vizibilă care să fie redată dacă nu există nici un blip stocat.
end
outputDebugString("Distanța totală a tuturor blip-urilor este: " .. distance)

Vizualizați de asemenea